April 24, 2020

HTTPS กับ LET’S ENCRYPT ใช้ได้ฟรี ติดตั้งง่าย ทำเว็บไซต์ให้น่าเชื่อถือและปลอดภัย

ในการเปิด HTTPS บนเว็บไซต์เพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือจึงต้องมีการออกใบรับรอง Certificate Authority (CA) จาก Let’s Encrypt สามารถใช้งานได้ฟรีรวมถึงมีการใช้ระบบอัตโนมัติในการจัดการใบรับรองรองการเข้าเว็บไซต์โดยการใช้รหัสโดยมีข้อดีสำหรับผู้พัฒนาเว็บไซต์ดังนี้ ใช้บริการได้ฟรี : ทุกคนที่เป็นเจ้าของชื่อโดเมนสามารถใช้ Let’s Encrypt เพื่อรับใบรับรองที่เชื่อถือได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีระบบอัตโนมัติ : ซอฟต์แวร์ที่ทำงานบนเว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถโต้ตอบกับ Let’s Encrypt เพื่อรับใบรับรองตั้งค่าให้ปลอดภัยสำหรับการใช้งานและดูแลการต่ออายุโดยอัตโนมัติ มีความปลอดภัย : Let’s Encrypt ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย TLS...