May 11, 2020

ข้อสงสัยแหล่งที่มาของไวรัสโคโรน่าเชื้อไวรัสอันตรายต่อมนุษย์

ต้นกำเนิดเชื้อไวรัสโคโรน่า มาจากจีนจริงหรือ? หลายคนอาจทราบว่าเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 มีต้นกำเนิดมาจากตลาดสดที่มีการค้าขายสัตว์ป่าแห่งหนึ่งของเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของประเทศจีน หากแต่ความเป็นจริงในงานวิจัยของทางตะวันออกหลายด้านนั้นไวรัสโควิด-19 นั้นอาจมีต้นกำเนิดมาจากแหล่งอื่นแต่มีการระบาดหลังเป็นวงการหลังเชื้อไวรัสนี้ถูกนำพาสู่ตลาด จากงานวิจัยจากทางนักไวรัสวิทยาไต้หวันชี้ว่าเชื้อไวรัสโคโรน่าแท้จริงแล้วนั้นถูกค้นพบและมีต้นกำเนิดมาจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งในสหรัฐอเมริกานั้นมีไวรัสที่รู้จักกันถึง 5 สายพันธุ์แต่เนื่องจากความแตกต่างทางภูมิศาสตร์และรูปแบบของสารพันธุกรรมที่หลากหลายจึงอาจทำให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของพันธุกรรมตามสภาพของแต่ละประเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวว่าจากการค้นพบเชื้อไวรัสโคโรน่าในประเทศจีนเป็น 1 รูปแบบสายพันธุ์เท่านั้น เกาหลีใต้และไต้หวัน โคโรน่า 1 สายพันธุ์ที่รูปแบบไม่เหมือนจีน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านไวรัสวิทยากล่าวว่าในประเทศเกาหลีใต้และไต้หวันนั้นมีรูปแบบของสารพันธุกรรมโคโรนาไวรัสที่มีความแตกต่างจากประเทศจีนคือมีการแพร่ระบาดได้ง่ายแต่ความอันตรายต่อชีวิตน้อยกว่า ต่างจากประเทศอิตาลีและอิหร่าน ซึ่งในอิตาลีกลับพบว่าเชื้อไวรัสโคโรน่านี้อาจเป็นเชื้อไวรัสอีกสายพันธ์ที่มีความรุนแรงมากที่สุดเพราะมีการแพร่กระจายที่รวดเร็วมากและมีอัตราผู้เสียชีวิตถึงร้อยละ 10-25 เปอร์เซ็นต์...