April 24, 2020

ทำความรู้จัก DEVOPS ตอบโจทย์ผู้พัฒนาโครงการให้ทำงานง่ายและเร็วขึ้น

DevOps ที่มีชื่อเต็มๆ ว่า Development Operations เรียกได้ว่าเป็นแนวคิดเชิงวัฒนธรรมผสมผสานกับแนวทางการปฏิบัติอย่างลงตัว เพื่อให้โปรแกรมสามารถนำขึ้นระบบหรือ Deploy ได้อย่างรวดเร็วตอบโจทย์ผู้เข้าใช้และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถทำงานเปรียบเสมือน Admin System เพื่อช่วยนำโปรแกรมขึ้นระบบ และคอยดูแลให้มีประสิทธิภาพได้อัตโนมัติ DevOPS ทำงานอย่างไร? การทำงานของ DevOps นั้นจะไม่ใช่การทำงานที่ต่างคนต่างทำแต่จะเน้นไปในเรื่องของการ “ช่วยกันคิด” และ “ช่วยกันทำ” ทั้งในส่วนของวิศวกรที่จะมีการดูแลตั้งแต่ต้นโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันจนถึงจนจบโครงการ ซึ่งในบางโมเดลอาจมีประกันคุณภาพความปลอดภัยทำงานร่วมกับทีมพัฒนาอย่างใกล้ชิดและมีรูปแบบดังนี้ แผนการ – ทุกโครงการต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง...