คู่มือการใช้งาน wordpress

เพิ่มสินค้าลงในร้านค้าออนไลน์ Woocommerce ทำอย่างไร

วิธีการเพิ่มสินค้าลงในร้านค้าออนไลน์ที่สร้างจาก Woocommerce มีขั้นตอนดังนี้

1.คลิกเมนู Products > Add New เพื่อเข้าสู่การเพิ่มสินค้า

2.เขียนรายละเอียดทั้งหมดของสินค้า

3.ในเฟรม Products data ให้กรอกราคาสินค้าในช่อง Regular price และถ้ามีส่วนลด ให้กรอกราคาขายจริง ในช่อง Sale price ด้วย

4.เขียนคำอธิบายสั้นๆ ให้สินค้า

5.ในเฟรม Product image คลิกที่ Set product image เพื่อเลือกภาพตัวอย่างสินค้า

6.ในเฟรม Product Gallery คลิกที่ Add Product gallery images เพื่อเข้าไปเลือกภาพสินค้าภาพที่อื่นต้องการใส่ไว้ในแกลอรีภาพ (กรณีมีหลายภาพ)

เสร็จแล้วกด Publish เพื่อเผยแพร่สินค้า

ถ้าต้องการกำหนดสต็อกสินค้าด้วย จะได้เช็คว่าในสต็อกมีสินค้าใกล้หมดหรือยัง โดยทำการคลิกที่แท็บ Inventory ในเฟรม Product data จากนั้นกำหนดรหัส SKU ของสินค้าในช่อง SKU. คลิกเครื่องหมาย √ หน้าคำสั่ง Enable stock management at product level จากนั้นกำหนดจำนวนสินค้าในช่อง Stock quantity

Related Articles