เทคนิคการใช้งาน หรือแก้ปัญหาอื่น ๆ

ทำหน้าเว็บขาวดำ WordPress ทำอย่างไร

วิธีทำหน้าเว็บขาวดำ สำหรับ WordPress

1. เข้าระบบ admin ของ wordpress (www.youdomain.com/wp-admin)

 

  • หมายเลขที่ 1 ให้คลิกที่ Appearance หรือ รูปแบบบล็อก
  • หมายเลขที่ 2 ให้คลิกที่ Editor หรือ ตัวแก้ไข    
  • หมายเลขที่ 3 ให้เลือกธีมที่ใช้งานในส่วน select to theme edit จากนั้นกด “select”
  • หมายเลขที่ 4 ให้สังเกตไฟล์ต้องเป็น style.css

 

2. ใส่โค๊ด ดังนี้ลงในบรรทัดสุดท้าย

img {
-webkit-filter: grayscale(100%);
filter: grayscale(100%);
}

html {
-webkit-filter: grayscale(100%);
}

  • หมายเลขที่ 5 โค๊ดที่นำไปวางจะเป็นดังนี้
  • หมายเลขที่ 6 หลังจากวางโค๊ดเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “Update File” จากนั้นทดสอบเป็บหน้าเว็บ

วิธีทำให้เว็บกลับมาเป็นหน้าสีเหมือนเดิม

  • นำโค๊ดในหมายเลขที่ 5 ออก
  • กดปุ่ม Update File ในหมายเลขที่ 6 และทดสอบเปิดหน้าเว็บ
Related Articles