คู่มือการใช้งาน wordpress

สร้าง Premium Content โดยใช้ Plugin ทำอย่างไร

การสร้าง Premium Content โดยใช้ปลั๊กอิน ต้องอาศัยปลั๊กอินที่ใช้ควบคุมการเข้าถึงเนื้อหาในเว็บไซต์มาช่วย ปลั๊กอินที่มีความสามารถแบบนี้ มีด้วยกันอยู่หลายตัว ตัวที่มีคนใช้เยอะ คือ Paid Membership Pro หรือปลั๊กอิน Ultimate Member – User Profile & Membership Plugin  แต่ปลั๊กอินเหล่านี้ใช้งานค่อนข้างยาก หรือบางทีอาจต้องเสียเงินซื้อเวอร์ชัน Pro  ปลั๊กอินที่ใช้งานง่ายและเหมาะกับมือใหม่คือปลั๊กอิน Membership & Content Restriction – Paid Member Subscriptions

Related Articles