คู่มือการใช้งาน Cloud Hosting Linux

ติดตั้งไฟล์ WORDPRESS INSTALLATRON APPLICATIONS INSTALLER ทำอย่างไร

การติดตั้งไฟล์ WORDPRESS  INSTALLATRON APPLICATIONS INSTALLER

การติดตั้งด้วย Installation auto installer ในขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานจำเป็นต้อง Login เข้า Control Panel Direct Admin

   เลือก Installatron ในหัวข้อ Advanced Features เพื่อติดตั้งไฟล์ wordpress

ทำการค้นหา word press หรือ สามารถเลือกจาก Feature ด้านล่างของ INSTALLATRON

   เลือกค้นหา WordPress หรือ เลือก Feature App ของ Installatron

ให้เลือก WordPress ในส่วนของ Content Management INSTALLATRON

   เลือก WordPress หรือ เลือก Feature App อื่นๆ ใน Installatron

 เมื่อเข้าสู่หน้า WordPress แล้ว ให้ทำการติดตั้ง application (โดยเลือกตำแหน่งในตารางสีแดง) เพื่อทำการติดตั้ง

   

   Function install application

 เมื่อเข้าสู่หน้า INSTALL แล้ว ให้ทำการติดตั้ง application โดยระบุดังต่อไปนี้

  • Domain – หมายถึง ชื่อโดเมนที่ต้องการจะติดตั้ง WordPress
  • Directory – หมายถึง พาร์ทสำหรับใช้ติดตั้งเวิร์ดเพรส ในกรณีที่ไม่ต้องการติดตั้งหน้า Home
  • Version – หมายถึง เลือกเวอร์ชั่นที่ต้องการจะใช้งาน
  • Language – หมายถึง เลือกภาษาที่จะใช้งานใน wordpress

 

  • Administrator Username – คือชื่อยูเซอร์แอดมิน สามารถตั้งยูเซอร์ได้ตามที่ต้องการ
  • Administrator Password – คือพาสเวิร์ดของยูเซอร์แอดมิน สามารถตั้งพาสเวิร์ดยูเซอร์ได้ตามที่ต้องการ
  • Administrator Email – คือระบุอีเมลที่ต้องการจะใช้งาน
  • Website Title – คือชื่อที่ต้องการให้แสดงในหน้า Home ของ wordpress
  • Website Tagline – คือรายละเอียดของ Blog ที่จะให้แสดงในหน้า Home ของ wordpress
  • Install application เพื่อติดตั้ง

 

   config install application wordpress

ระบบจะทำการ install application

   กระบวนการติดตั้ง wordpress ผ่าน Auto Installatron

หลังจากระบบทำการ install application เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดง Blog ของ wordpress ซึ่งจะบอกการเข้าใช้งานหน้าเว็บบล็อก หรือ วิธีการเข้าส่วนจัดการของ wordpress

   เสร็จสิ้นกระบวนการติดตั้ง wordpress ผ่าน Auto Installatron

Related Articles