คู่มือการใช้งาน wordpress

ดาวน์โหลด WordPress มาใช้งาน ทำอย่างไร

การดาวน์โหลด WordPress สามารถเข้าไปโหลดได้ที่  https://wordpress.org/download/ แล้วคลิกปุ่ม Download WordPress x.x.x (x.x.x หมายถึง เวอร์ชั้นของ WordPress)

ไฟล์ WordPress ที่โหลดมาจะเป็นไฟล์ .zip เราต้องแตกไฟล์ .zip ออกมา ก็จะเห็นโฟลเดอร์ชื่อ wordpress ข้างในโฟลเดอร์จะมีไฟล์/โฟลเดอร์

ส่วนประกอบของ WordPress ถูกจัดเก็บไว้

Related Articles