การจัดการ Wordpress Cloud Hosting

WordPress | Hosting | เข้าใช้งาน WordPress Cloud hosting ทำอย่างไร

Package wordpress ทางเราจะเป็น auto install ในครั้งแรกจะมีข้อมูล wordpress และ plugins ติดตั้งให้แล้วท่านสามารถจัดงานต่อจากข้อมูล default ได้ทันที การเข้าใช้งาน wordpress ครั้งแรกโดยเข้าที่ระบบ control panel

1.เข้า url  http://27.254.174.61:8880 หรือ https://27.254.174.61:8443

login / password ใช้ข้อมูลตามที่ส่งให้ทาง Email

2.login แล้วระบบจะมาที่หน้าแรก Icon  WordPress จะมีปุ่ม login ซึ่งจะ redirect และ login ให้

3.เมื่อเข้ามาถึงหน้า admin ของ wordpress ลูกค้าจะทำเปลี่ยน password เพื่อง่ายต่อการเข้าใช้งาน WordPress

โดยเลือกเมนู User >> All Users

4.มาที่ส่วนของ User ที่มีอยู่เลือก User แล้ว Edit เริ่มต้นจะมี user เดียว หากลูกค้าต้องการสร้างเพิ่มก็สามารถทำได้

5.User จะไม่สามารถ เปลี่ยนได้ เพราะระบบจะเข้าค่า default เพื่อไว้ใช้กู้คืนระบบได้หากไม่สะดวกจำ user แนะนำให้สร้างเพิ่ม

6.เลื่อนลงด้านล่างเพื่อกด Generate Password

ให้ กรอก password ใหม่ลงไป

7.หลังจาก ใส่ password ใหม่แล้วมา login ใหม่เข้า domain/wp-admin

ใส่ login account  และ password

 

Related Articles