คู่มือการใช้งาน wordpress

สร้างและจัดการกับ Category ทำอย่างไร

วิธีการเข้าสู่หน้า Categories มีขั้นตอนดังนี้

คลิกไปที่เมนู Posts > Categories

ที่หน้า Categories เราสามรถจัดการกับ หมวดหมู่ ของโพสต์ได้ทุกอย่าง ถ้าจะสร้างหมวดหมู่ ให้กรอกข้อมูลของหมวดหมู่ ในเฟรม Add New Category ไมว่าจะเป็น การตั้งชื่อหมวดหมู่, การกำหนด Slug, กำหนดให้หมวดหมู่เป็นหมวดหมู่รองของหมวดหมู่หลักก็ได้

การจัดการกับหมวดหมู่ที่สร้างไว้ ให้นำเมาส์ลากไปที่หมวดหมู่ที่ต้องการจัดการ แล้วจะมีคำสั่งขึ้นมา คล้ายๆกับ การแก้ไขโพสต์

  • Edit ใช้สำหรับการแก้ไขข้อมูลทั้งหมดของหมวดหมู่
  • Quick Edit ใช้สำหรับแก้ไขหมวดหมู่แบบเร่งด่วน ที่แก้ไขได้คือ ชื่อหใวดหมู่ และ Slug
  • View ใช้สำหรับเปิดดูเว็บเพจของหมวดหมู่นั้น
Related Articles