คู่มือการใช้งานอื่น ๆ

Webhosting | ตรวจสอบการเข้าถึงโดเมนจากเว็บต่างประเทศ ทำอย่างไร

การตรวจสอบการเข้าถึงโดเมนจากเว็บต่างประเทศ โดยจะตรวจสอบว่าเว็บของท่านเข้าจากต่างประเทศได้หรือไม่

โดยเข้าที่เว็บ http://freedns.afraid.org/

ไปด้านขวามือ ช่อง DNS Auth Trace ใส่ชื่อโดเมนและ กดปุ่ม Trace

สถานะรูปข้างต้นคือการเข้าถึงปกติ ถ้าข้อความมีสีแดงคือไม่ปกติ

สนใจ package Hosting จดโดเมน จดโดเมนไทย ดูรายละเอียดได้ที่ :  https://www.hostingdynamo.com/

Related Articles