เทคนิคการใช้งาน หรือแก้ปัญหาอื่น ๆ

ทำหน้าเว็บขาวดำ โดยการกำหนดที่ css สำหรับเว็บทั่วไป ทำอย่างไร

วิธีทำหน้าเว็บขาวดำ โดยการกำหนดที่ css สำหรับเว็บทั่วไป

1. เปิดไฟล์ .css ของเว็บไซต์

2. นำโค๊ดดังนี้ไปใส่ในบรรทัดล่างสุด

img {
-webkit-filter: grayscale(100%);
filter: grayscale(100%);
}
html {
-webkit-filter: grayscale(100%);
}

3. save file และทดสอบเปิดเว็บไซต์

วิธีทำให้เว็บกลับมาเป็นหน้าสีเหมือนเดิม

  • ทำการลบโค๊ดในข้อ 2 ออก
  • และ save file และทดสอบเปิดเว็บไซต์ดู
Related Articles