คู่มือการใช้งาน VPS Linux

Restore Data on Directadmin (User Level) ทำอย่างไร

1.Login เข้า Directadmin ด้วย user (ถ้า Login เข้าด้วย admin ให้ทำการค้นหาชื่อ domain หรือ user ก่อน)

2.เลือกที่ชือ User ที่ต้องการ Restore Data

3.เลือกที่ Login as user

4.เลือก Domain ที่ต้องการ

5.เลือก Menu Create/Restore Backups

6.ที่ Select a File to Restore สามารถเลือก Drop Down เพื่อเลือก File ที่เราต้องการ Restore ได้ จกานั้นกดที่ปุ่ม Select Restore Option

7.เลือกข้อมูลที่ต้องการ Restore โดยการเลือกเครื่องหมายถูกด้านหลัง จากนั้นกดที่ปุ่ม Restore Selected Items

8.เมื่อทำการกดปุ่ม Restore Selected Items จะพบข้อความ Restore will run in the background

9.เมื่อ Restore เสร็จแล้วจะมีข้อความขึ้นมาที่ Message System

10..เมื่อเข้ามาที่ Message System จะพบข้อความ Your User files have been restores แสดงว่า Restore เรียบร้อย

 

Related Articles