คู่มือการใช้งาน VPS Linux

Restore Data on Directadmin (Admin Level) ทำอย่างไร

1.Login เข้า Directadmin ด้วย admin

2.เลือก Menu Admin Backup/Transfer

3.Step 1: From Where

– Local = เลือก Path ที่เก็บ File Backup บน VPS
– Ftp = เลือกใช้ File Backup จาก Server อื่น
เมื่อเลือกเรียบร้อยให้กดที่ปุ่ม Update Files

4.Step 2: Select IP

– Use the IP stored in the backup = ใช้ IP จากเครื่องต้นทางที่ทำการ Backup ไว้
– Use the IP from the list = ใช้ IP จากเครื่อง VPS นี้ (แนะนำให้เลือกที่ข้อนี้)

5.Step 3: Select File(s)

เลือก File ที่ต้องการ Restore
หมายเหตุ1: ถ้า Step 1 (ข้อ 3.) ใส่ Path ถูกแล้วกดที่ปุ่ม Update Files แล้วจะพบ File Backup ขึ้นมาให้เลือก
หมายเหตุ2: การ Restore ผ่าน admin จะไม่สามารถเลือกข้อมูลได้ จะเป็นการ Restore ทับของเก่าทั้งหมด

6.Step 4: Submit ยืนยันการ Restore File

7.เมื่อทำการกดปุ่ม Submit จะพบข้อความ Restores added to Queue

8.เมื่อ Restore เรียบร้อยแล้วจะมีข้อความแจ้งมาที่ Message System

9.เมื่อเข้ามาที่ Message System จะพบข้อความ Your Users files have been restores แสดงว่า Restore เรียบร้อย

Related Articles