คู่มือการใช้งาน VPS Linux

Backup Data on Directadmin (Admin Level) ทำอย่างไร

1.Login เข้า Directadmin ด้วย User: admin

2.เลือก Menu Admin Backup/Transfer

3.ที่ Step 1: Who
– All Users = Backup ทุก User ที่มี
– All Users Except Selected Users = Backup ทุก User ยกเว้น User ที่เลือกไว้
– Selected Users = Backup เฉพาะ User ที่ทำการเลือกไว้

4.Step 2: When
– Now = Backup ณ ตอนนี้
– Cron Schedule = ตั้งเวลาในการ Backup

5.Step 3: Where
– Local = Backup ลงเครื่อง VPS
– Ftp = Set File Backup ไปที่เครื่องอื่น

6.Step 4: What
– All Data = Backup Data ทั้งหมด
– Selected Data = เลือก Backup เฉพาะข้อมูลที่ต้องการ

7.Step 5: Submit ยืนยันการ Backup ข้อมูล

8.เมื่อทำการกดปุ่ม Submit จะพบข้อความ Backups added to Queue’

9,เมื่อ Backup เรียบร้อยแล้วจะมีข้อความแจ้งมาที่ Message System

10.เมื่อเข้ามาที่ Message System จะพบข้อความ Your Backups are now ready แสดงว่า Backup เรียบร้อย

11.File Backup จะอยู่ที่ Path ที่ตั้งไว้ตาม Step 3

Related Articles