คู่มือการใช้ SSL Certificate

การ Setup Wildcard SSL ให้รองรับหลาย Server

    1. Generate SSL Cerficate แบบ Manaul โดยไม่ได้สร้าง ที่ server  ตาม https://www.hostingdynamo.com/manual/knowledgebase/generate-ssl-certificate-whmcs/
    2. หลังจากได้ SSL Certificate แล้ว ให้ Download File Private Key ไว้
  1. หลังจากได้ file จากนั้นไปที่ https://www.sslshopper.com/ssl-converter.html

3.1  ใส่ File SSL Certificate CRT

3.2 ใส่ Private Key

3.3 เลือกเป็น Standard PEM

3.4 เลือก Convert To PFX/PKCS#12

3.5 ใส่รหัส Password PFX (แนะนำให้จดเก็บไว้ด้วย)

จากนั้นกด Convert Certificate

 

และนำไป certificate.pfx ไปใช้กับ Windows Server ได้ และนำ certificate.crt กับ private.key ไปใช้กับ Linux Server

 

Related Articles