คู่มือการ Setup mail

Setup Outlook 2007 ทำอย่างไร

การตั้งค่า การใช้งาน Microsoft Outlook 2007

โดยเริ่มจากการเปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2007

ไปที่ Menu >> Tools >> Account Settings …

กดที่ New …

Tik ที่ Manually configure server settings or additional server type
แล้วกด Next

เลือก Internet E-mail
แล้วกด Next

ใส่ข้อมูล E-mail

Your Name = ใส่ชื่อของท่าที่ต้องการแสดงให้ผู้รับเห็น

E-mail Address = ใส่ชื่อที่ต้องการแสดงว่ามาจาก Email addres อะไร

ช่อง  Imcoming mail server (POP3) = mail.ชื่อโดเมนของท่านเอง
ช่อง  Outgoing mail server (SMTP) = mail.ชื่อโดเมนของท่านเอง

User Name = ใส่ ชื่อ Email account ที่ท่านได้สร้างไว้
Password =  ใส่ password ของ Email นั้นๆ

กด Test Account settings.. เพิ่อตรวจสอบว่ามี Error หรือไม่

แล้วกด Next

ในกรณีที่ต้องการ copy mail ไว้บน Server ให้ Tik Leave a copy of messages on the server

แล้วกด Finish

Related Articles