คู่มือการ Setup mail

Setup Outlook 2003 ทำอย่างไร

การตั้งค่า Email ใน Microsoft outlook 2003

ดดยเริ่มจากการเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับ

ไปที่ Menu >> Tools >> E-mail Accounts …

เลือก AddNew e-mail account
แล้วกด Next

เลือกรูปแบบการใช้งาน เป็น POP3
แล้วกด Next

ใส่ข้อมูล Email account

Your Name = ใส่ชื่อของท่าที่ต้องการแสดงให้ผู้รับเห็น

E-mail Address = ใส่ชื่อที่ต้องการแสดงว่ามาจาก Email addres อะไร

ช่อง  Imcoming mail server (POP3) = mail.ชื่อโดเมนของท่านเอง
ช่อง  Outgoing mail server (SMTP) = mail.ชื่อโดเมนของท่านเอง

User Name = ใส่ ชื่อ Email account ที่ท่านได้สร้างไว้
Password =  ใส่ password ของ Email นั้นๆ

แล้วกด Next

แล้วกด Finish

Related Articles