คู่มือการ Setup mail

Email Redirect

การตั้งค่า Redirect mail ออกไปข้างนอกหรือ mail ภายใน Domain เอง

โดย ให้ท่าน Login เข้า Control panel plesk >> เลือก Mail Accounts (ตามรูป)

กดเลือกชื่อ Email Account ที่ต้องการ Redirect

กด ที่ หัวข้อ Redirect

Tik ใช่อง list box Redirect
พร้อมทั้งใส่ชื่อ Email ทีต้องการ Redirect ไป
แล้วกด Ok

Related Articles