คู่มือการ Setup mail

สร้าง Email Accounts ทำอย่างไร

การสร้าง Email Accounts

1. Login เข้า ระบบ Control panel directadmin
ไปที่เมนู E-mail Accounts

 add-email

 

2. กด Create mail accounts


add-email

3. ใส่ชื่อ Account ที่ต้องการ

ระบุ Password ของ E-Mail

Email Quota (Meg) เป็นตัวกำหนด ขนาดของ Mail box นั้นๆ  (0 คือไม่จำกัด)

กด Create

add-email

add-email

Related Articles