จดโดเมนเนม | ระบบจัดการโดมเมน Resellerclub

Register Nameserver ทำอย่างไร

การ Register nameserver หรือในระบบ resellerclub เรียกว่า child nameserver การ register นี้เป็นการประกาศค่า nameserver ว่าจะใช้ nameserver โดเมนเนมตัวเอง เช่น  hostingdynamo.com จะใช้ nameserver เป็น ns1.hostingdynamo.com ns2.hostingdynamo.com ต้องมาตั้งค่าที่ child nameserver โดยต้องมี ip ของ server เป็นตัวระบุการ ใช้งาน

เข้า URL http://domain.hostingdynamo.com/customer   หากไม่ทราบให้กด Forgot password แล้วใส่ Email เข้า และระบบจะส่ง password ทาง Email ที่ระบุไว้ตอน ลงทะเบียนจดโดเมนเนม

จากนั้น login เข้าระบบ ระบุชื่อโดเมนที่ต้องการใช้งาน

เข้ามารายการโดเมน ดังกล่าว แล้วไปที่ Child Name Servers

ใส่รายละเอียด nameserver เช่น ns1.domain.com   ns2.domain.com  แล้วใส่ ip ของ nameserver

การเปลี่ยนแปลง ip หรือ เพิ่มหรือแก้ไขมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงใน 24 ชม ครับ

Related Articles