เทคนิคการใช้งาน หรือแก้ปัญหาอื่น ๆ

แก้ไขปัญหาการ Remote Desktop แล้วขึ้น CredSSP encryption oracle remediation อย่างไร

เมื่อใช้ Remote Deskop ไปที่ VPS แล้วขึ้น Error  CredSSP encryption oracle remediation ตามภาพ มีวิธีการแก้ไขดังนี้

CredSSP-Encryption

 

 

  1. ไปที่ Run พิมพ์ gpedit.msc

go to run and type gpedit.msc

2. ไปที่  Administrative Templates -> System -> Credentials Delegation  และ Click ขวา ที่ Encryption Oracle Remediation เลือก Edit

 

3. ตั้งค่า เป็น Enabled  และ Protection Level เป็น Vulnerable

Encryption Oracle Remediation

 

Related Articles