คู่มือการใช้งานอื่น ๆ

ขอใบเสนอราคา ทำอย่างไร

การขอใบเสนอราคา มีขั้นตอนดังนี้

  1. เข้า www.hostingdynamo.com
  2. เลือกคลิกที่เมนู “ขอใบเสนอราคา
  3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  • ชื่อผู่ติดต่อ
  • ชื่อบริษัท
  • Email
  • เบอร์โทรติดต่อ
  • ที่อยู่
  • Package ที่ต้องการ

4.คลิกที่ปุ่ม “ขอใบเสนอราคา”

Related Articles