คู่มือการใช้งาน Plesk Panel for VPS

Reset Password admin Plesk 12.x ทำอย่างไร

1.Remote Desktop เข้า VPS

2.เปิดโปรแกรม Command Prompt ด้วย Administrator

3.ใช้คำสั่ง “%plesk_bin%\plesksrvclient.exe”

4.เมื่อใช้คำสั่งเรียบร้อยแล้วจะพบหน้า Windows popup ขึ้นมาให้ใส่ Password ใหม่

5.ทดสอบเข้าใช้งาน Plesk Panel ด้วย User: admin และ Password เป็น Password ใหม่ที่ตั้ง

Related Articles