คู่มือการใช้งาน Plesk Panel for VPS

Reset Password admin Plesk Onyx 17.8 และ Plesk Onyx 17.5 ทำอย่างไร

1.ทำการ Remote Desktop เข้า VPS

2.เปิดโปรแกรม Command Prompt ด้วย Administrator

3.ใช้คำสั่ง plesk bin admin –set-admin-password -passwd “your_new_password” ตรงคำว่า your_new_password ให้เปลี่ยนเป็น Password ใหม่ที่ต้องการ

4.เมื่อทำการใช้คำสั่งเรียบร้อยแล้วจะแสดงข้อความ The Plesk administrator’ s password was successfully update. ขึ้นมา

5.ทดสอบเข้าใช้งาน Plesk Panel ด้วย User: admin และ Password เป็น Password ใหม่ที่ตั้ง

Related Articles