การตั้งค่า Cloud Email อื่น ๆ

ตั้งค่า Outlook Internet Calendar ทำอย่างไร

Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Mail Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้ Microsoft Outlook เชื่อมต่อ Mail Calendar เพื่อให้สะดวกในการใช้งาน Mail Calendar ผ่าน Outlook ได้ดังนี้

1. ไปที่ Microsoft Outlook Mail ไปที่ Accounts Setting เลือกที่ Tab Internet Calendars
2. กด New

3. ป้อนรายละเอียด ดังนี้

  • 3.1 URL ของ Calendar เช่น http://mail.yourdomain.com:8080/calendars/youraccount@yourdomain.com เป็นต้น โดยเปลี่ยน ชื่อ yourdomain.com เป็นชื่อ โดเมนของท่าน และเปลี่ยน youraccount@yourdomain.com เป็นชื่อ Email Account
  • 3.2 จากนั้นระบบจะขึ้นมาให้กรอก Username/Password ให้กรอก Email Account และ Password ของ Email Account นั้น

Cloud Email - Add Internet Calendar on Outlook

4.ที่ Outlook ไปที่ Calendar ดูที่ Other Calendar เลือก Calendar ที่ต้องการ

Cloud Email - Add Internet Calendar on outlookl

Related Articles