คำสั่งพื้นฐาน Linux

คำสั่ง wc ใช้อย่างไร

คำสั่ง wc ใช้ในการนับจำนวนคำและบรรทัดจาก file

ตัวอย่างการใช้งาน

คำสั่ง wc <file>

แสดงจำนวนบรรทัด, คำ, ขนาด file

 

 

Related Articles