คำสั่งพื้นฐาน Linux

คำสั่ง w ใช้อย่างไร

คำสั่ง w ใช้แสดง user ที่ login รวมถึงคำสั่งที่ใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งาน

คำสั่ง w

Related Articles