คำสั่งพื้นฐาน Linux

คำสั่ง vi ใช้อย่างไร

คำสั่ง vi ใช้สำหรับสร้างไฟล์หรือแก้ไข ไฟล์ที่เป็นข้อมูล Text

ตัวอย่างการใช้งาน

คำสั่ง vi <ชื่อไฟล์>

เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะไม่สามารถพิมพ์อะไรได้เลย ให้ทำการเลือกคำสั่งก่อนว่าจะทำอย่างไรกับไฟล์

คำสั่งจัดการไฟล์

:w   save file
:wq   save file และออกจาก vi
:q   ออกจาก vi ถ้าไม่มีการแก้ไขข้อมูล
:q!   ออกจาก vi โดยไม่สนว่าข้อมูลมีการแก้ไขหรือไม่
:e name   เปลี่ยนชื่อ file
:e!   เอา save file version ล่าสุดกลับมา
:e + name   โหลด file เพื่อแก้ไข และเลือน cursor ไปบรรทัดสุดท้าย
:e +n name   โหลด file เพื่อแก้ไข และเลือน cursor ไปบรรทัด n
:e #   แก้ไข file อันใหม่
^^   เหมือน  :e #
:w name   save ข้อมูลลง file ใหม่
:w! name   save ข้อมูลทับลง file เดิ
Related Articles