คำสั่งพื้นฐาน Linux

คำสั่ง tty ใช้อย่างไร

คำสั่ง tty ใช้สำหรับแสดงชนิดของ terminal ที่ใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งาน

คำสั่ง tty

Related Articles