คำสั่งพื้นฐาน Linux

คำสั่ง sort ใช้อย่างไร

คำสั่ง sort ใช้ในการจัดเรียงข้อมูล file ทีละบรรทัด

ตัวอย่างการใช้งาน

จัดเรียนตามตัวอักษร

คำสั่ง sort <file>

จัดเรียนตามตัวอักษรแบบย้อนกลับ

คำสั่ง sort -r <file>

   
Related Articles