คำสั่งพื้นฐาน Linux

คำสั่ง set number ใช้อย่างไร

คำสั่ง set number ใช้สำหรับการเซ็ทเลขบรรทัด

ตัวอย่างการใช้งาน

คำสั่ง set number

Related Articles