คำสั่งพื้นฐาน Linux

คำสั่ง sed ใช้อย่างไร

คำสั่ง sed ใช้ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล text ที่มีรูปแบบซับซ้อน

ตัวอย่างการใช้งาน

ใช้เพิ่มบรรทัดใหม่ทุกๆบรรทัด

คำสั่ง sed G <file>

 

Related Articles