คำสั่งพื้นฐาน Linux

คำสั่ง rm ใช้อย่างไร

คำสั่ง rm ใช้สำหรับลบ ไฟล์หรือโฟลเดอร์ สามารถใช้สัญลักษณ์ * เพื่อลบได้หลายอัน

ตัวอย่างการใช้งาน

ลบ file

คำสั่ง rm <ชื่อไฟล์>

ลบ directory

คำสั่ง rm -rf <ชื่อโฟลเดอร์>

 

 

Related Articles