คำสั่งพื้นฐาน Linux

คำสั่ง pwd หรือ Print Working Directory ใช้อย่างไร

คำสั่ง pwd หรือ Print Working Directory เป็นคำสั่งใช้สำหรับแสดง directory ปัจจุบัน

ตัวอย่างการใช้งาน

คำสั่ง pwd

 

Related Articles