คำสั่งพื้นฐาน Linux

คำสั่ง paste ใช้อย่างไร

คำสั่ง paste  ใช้ในการเชื่อมข้อมูลที่ละบรรทัดจากหลาย file

ตัวอย่างการใช้งาน

เชื่อมข้อมูลทีละบรรทัดด้วย tab

คำสั่ง paste <file> <file2>

เชื่อมข้อมูลทีละบรรทัดด้วย delimeter

คำสั่ง paste -d ‘|’ <file> <file2>

เชื่อมข้อมูลจากหลาย file

คำสั่ง paste <file> <file2> <file3>

Related Articles