คำสั่งพื้นฐาน Linux

คำสั่ง mkdir หรือ Make directory ใช้อย่างไร

คำสั่ง mkdir เป็นคำสั่งสำหรับการสร้าง Directory ใหม่

ตัวอย่างการใช้งาน

คำสั่ง mkdir <ชื่อ Directory >

 

Related Articles