คำสั่งพื้นฐาน Linux

คำสั่ง fmt ใช้อย่างไร

คำสั่ง fmt ใช้สำหรับจัดเรียงข้อมูลภายใน file ในรูป format

ตัวอย่างการใช้งาน

คำสั่ง fmt <file>

 

Related Articles