คำสั่งพื้นฐาน Linux

คำสั่ง expr ใช้อย่างไร

คำสั่ง expr ใช้ประมวลผลตรรกะคณิตศาสตร์

ตัวอย่างการใช้งาน

Boolean expression

คำสั่ง expr

Mathematic expression

 

Related Articles