คำสั่งพื้นฐาน Linux

คำสั่ง df ใช้อย่างไร

คำสั่ง df ใช้สำหรับเช็ค disk partition ในเครื่อง เช่น ขนาด ปริมาณการใช้งาน พื้นที่ disk ในแต่ละ partitiom

ตัวอย่างการใช้งาน

แสดงพื้นที่ Disk หน่วย kb

คำสั่ง df

แสดงพื้นที่ disk หน่วย mb/gb

คำสั่ง df -h

แสดงพื้นที่ disk ใน path ปัจจุบัน

คำสั่ง df -k

 

Related Articles