คำสั่งพื้นฐาน Linux

คำสั่ง cksum ใช้อย่างไร

คำสั่ง cksum เป็นคำสั่ง เช็คขนาดของ file โดยนับจำนวน byte

ตัวอย่างการใช้งาน 

คำสั่ง cksum <file>

Related Articles