คำสั่งพื้นฐาน Linux

คำสั่ง cat ใช้อย่างไร

คำสั่ง cat ใช้สำหรับ แสดงผลข้อมมูลออกมาในรูปแบบ text สามารถแสดงแบบ unicode encoding และสัญลักษณ์ที่มองไม่เห็น

ตัวอย่างกางใช้งาน

แสดงผลข้อมูลภายใน file ในรูปแบบ text

คำสั่ง cat <ชื่อ file>

ใช้แสดงผล Tab เพื่อแยกแยะ Tab

คำสั่ง cat -t <ชื่อไฟล์>

Related Articles