เทคนิคการใช้งาน หรือแก้ปัญหาอื่น ๆ

ทำหน้าเว็บขาวดำ Joomla ทำอย่างไร

วิธีทำหน้าเว็บขาวดำ สำหรับ Joomla

1. เปิดไฟล์ template.css  ของ Template ที่ใช้งานอยู่

2. ใส่โค๊ด ดังนี้ลงในบรรทัดสุดท้าย

img {
-webkit-filter: grayscale(100%);
filter: grayscale(100%);
}

html {
-webkit-filter: grayscale(100%);
}

3. save file และทดสอบเปิดหน้าเว็บไซต์ค่ะ จะได้หน้าเว็บเป็นขาวดำ

Related Articles