คู่มือการใช้โปรแกรมสร้างใบ Invoice Online

คู่มือการใช้โปรแกรมสร้างใบ Invoice Online

โปรแกรมสร้างใบ Invoice Online > https://invoice.hostingdynamo.com

ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมสร้างใบ Invoice Online

1.ในส่วนของการตั้งค่าทั่วไปจะมีให้ใส่ 3 หัวข้อ ได้แก่ ภาษี, Currency, ส่วนลด

ภาษี จะมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่  %Tax, Flat Tax, Off

Currency จะเป็นค่าเงิน มีให้เลือก 2 ตัวเลือก ได้แก่ Thai(บาท), Dollar($)

ส่วนลด จะมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ % Discount, Flat Discount, Off

2.ส่วนถัดไปจะเป็นการใส่ Invoice

  • Billing Date = วันเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
  • Due Date = วันครบกำหนด

3.ถัดลงมาจะให้กรอกรายละเอียดของข้อมูลผู้ขายและข้อมูลลูกค้า

4.ถัดไปจะเป็นการเพิ่มสินค้า ให้ใส่รายละเอียดของสินค้าของเรา

 

สามารถเพิ่มสินค้า โดยกดดครื่องหมายบวกตรง Action

ระบบจะทำการคำนวณราคารวมของสินค้าดังตัวอย่าง

 

5.ถัดมาจะเป็นช่องของการใส่ข้อมูลเพิ่มเติม

6.ถัดมาจะมีกล่องสีให้ใส่สี Invoice ช่องใส่ประทับตราและSIGNATURE เมื่อใส่ข้อมูลทั้งหมดเสร็จแล้วให้กด CREATE AND DOWNLOAD เพื่อเสร็จสิ้นการสร้าง Invoice

7.เมื่อกด CREATE AND DOWNLOAD แล้วจะมีข้อมูล Invoice ที่เรากรอกทั้งหมดเป็นไฟล์ PDF ขึ้นมาให้เราดาวน์โหลด

ตัวอย่างไฟล์ PDF