คู่มือการใช้งาน G-Suite

รู้จักกับ G-Suite

Google Apps เป็นชดุเครื่องมือเพิ่มประสทิธิภาพการทำงานในระบบคลาวด์ที่ช่วยให้คุณและทีมงานของคุณติดต่อและทำงาน ร่วมกันได้จากทุกที่ ด้วยอปุกรณ์ทุกอย่าง สามารถตั้งค่าใช้งาน และจัดการได้ง่าย ทำให้คุณทำงานอย่างชาญฉลาด และให้เวลากับสิ่งที่สำคัญสำหรับคณุจริงๆ

แอปพลิเคชันที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ

การลงทะเบียนเข้าใช้งาน Google Apps

Google Apps เป็นแอปพลิเคชั่นบนเว็บ การใช้งานจะต้องใช้เว็บเบราเซอร์ เช่น Google Chrome, Firefox, Safari, หรือ Internet Explorer (แต่เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด เราแนะนำให้ใช้ Google Chrome โดยสามารถดาวน์ โหลดได้ฟรีที่ google.com/chrome)

1. เปิดเว็บเบราเซอร์

2. ในช่องที่อยู่เว็บ

a. ให้ใส่ gmail.com จะเข้าสู่หน้าลงชื่อเข้าใช้งาน ใส่ชื่อบัญชีและรหัสผ่าน จากนั้นกดปุ่ม Sign in

b. หรือจากหน้า Google Search กดที่ป่มุ Gmail บริเวณมุมบนขวา ก็จะเข้าสู้หน้าลงชื่อเข้าใช้งานเช่นเดียวกัน

Google Apps รองรับการทำงานของเบราเซอร์ 2 เวอร์ชั่นล่าสุดเท่านั้น จึงควรอัพเดตเบราเซอร์ล่าสุดอยู่เสมอ เช่น เวลาที่จัดทำคู่นี้(เม.ย. 57) Google Apps จะรองรับ Internet Explorer เวอร์ชนั 10 และ 11 เท่านั้นหากใช้งานเบราเซอร์รุ่นเก่ากว่า อาจทำให้การใช้งาน Google Apps ได้ไม่สมบรูณ์หรืออาจ เกิดข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้

ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน กรุณาดูให้แน่ใจว่าตัวเลือก Stay signed in ไม่ได้ถูกเลือกไว้ เพราะจะเป็นการบันทึก ชื่อบัญชีไว้กับเครื่องที่ใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ควรเลือกตัวเลือกนี้เมื่อใช้งานเครื่องที่มีผู้ใช้หลายคน

3. หลังจากลงชื่อเข้าใช้งานแล้ว ในหน้า Gmail ที่มุมบนขวา คลิกสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยม 9 จุดจะปรากฏหน้าต่างแอปพลิเคชันอื่นๆ ของ Google Apps เช่น ปฏิทิน, ไดรฟ์, หรือ Google+ เป็นต้น

Related Articles