คู่มือการใช้งาน G-Suite

สร้างกรุ๊ปส่วนตัว และ mailing lists ทำอย่างไร

คุณสามารถสร้างกลุ่มที่อยู่ติดต่อเพื่อจัดระเบียบรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ และทำ mailing list เพื่อส่งจดหมายหรือปฏิทินนัดหมายไป ยังกลุ่มคนใน mailing list ที่มีการใช้งานบ่อยๆ โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มบัญชีอีเมล์ทีละคนในแต่ละครั้ง

การสร้างกลุ่มรายชื่อผู้ติดต่อ

คุณสามารถสร้างกลุ่มรายชื่อผู้ติดต่อได้จากหน้าจัดการที่อยู่ติดต่อ

1. คลิก ปุ่มรูปเฟือง เลือก การจัดการโดเมนนี้ และเลือก กลุ่ม

2. เลือก สร้างกลุ่ม จากแถบด้านบน

3. ตั้งชื่อกลุ่มใหม่จากนั้นกดปุ่ม ตกลง

4. ในหัวข้อ เพิ่มสมาชิก เลือกรายชื่อที่ต้องการเพิ่มเข้าไปในกลุ่ม เช่น

5. คลิกที่ไอคอน กลุ่ม ที่ทูลบาร์ด้านบนของหน้าจัดการที่อยู่ติดต่อ

6. เลือกกลุ่มที่ต้องการ จากนั้นเลือกเลือก ใช้

หากยังไม่ได้สร้างชื่อกลุ่มไว้ก่อน สามารถพิมพ์ในช่องค้นหาชื่อกลุ่ม แล้วเลือก สร้างใหม่ ชื่อกลุ่มที่สร้างใหม่จะแสดง ที่ด้านซ้ายของจอภาพ

การใช้งานกลุ่มที่อยู่ติดต่อเป็น mailing lists

เพื่อประหยัดเวลาในการส่งจดหมายหรือการนัดหมายไปยังหลายบุคคล สามารถใช้กลุ่มที่อยู่ติดต่อเป็นรายชื่อสำหรับการส่งได้

การส่งจดหมายไปยังทุกคนหรือบางคนในกลุ่มที่อยู่ติดต่อ

1. เมื่อมีการเขียนจดหมายใน Gmail ทันทีที่เริ่มพิมพ์ตัวอักษรชื่อผู้รับในช่อง ถึง ระบบจะแสดงรายชื่อ หรือกลุ่มที่ตรงกับ อักษรเหล่านั้นให้โดยอัตโนมัติ

 

2. พิมพ์ชื่อกลุ่ม หรือ เลือกชื่อกลุ่มจากรายชื่อที่ระบบแสดง จากนั้นรายชื่อของทุกคนจะถูกเพิ่มในช่อง ถึง โดยอัตโนมัติ

 

ทิป: คุณสามารถใช้วิธีการนี้ในการเพิ่ม ผู้เข้าร่วม ในการนัดหมายในปฏิทิน

3. หากไม่ต้องการส่งจดหมายถึงทุกคนในกลุ่ม คุณสามารถแก้ไขรายชื่อในช่อง ถึง ได้

การส่งจดหมายไปยังกลุ่มขณะที่อยู่ในหน้าจัดการที่อยู่ติดต่อ

หากคุณจำรายชื่อกลุ่มไม่ได้ หรือต้องการเลือกรายชื่อ บางคน จากกลุ่มรายชื่อที่มีขนาดใหญ่ คุณสามารถเข้ามาในหน้าจัดการที่อยู่ ติดต่อแล้วทำการส่งอีเมล์จากกลุ่มที่คุณเลือกได้โดยตรง

1. เปิดหน้าจัดการที่อยู่ติดต่อ (คลิกที่ปุ่มสามเหลี่ยมใกล้ จดหมาย จากนั้นเลือก ที่อยู่ติดต่อ)

2. เลือกกลุ่มที่ต้องการจากรายชื่อด้านซ้าย

 

3. ในหน้าต่างแสดงรายชื่อที่อยู่ติดต่อ เลือกกล่องที่อยู่บนสุด หน้ารายชื่อเพื่อเลือกรายชื่อที่อยู่ติดต่อทั้งหมดในกลุ่มนั้นๆ

 

ทางเลือกอื่น – คุณสามารถเลือกระบุรายชื่อทีละรายชื่อได้โดยคลิกที่กล่องหน้าชื่อของแต่ละชื่อ

4. คลิกที่ไอคอน อีเมล์ เพื่อเปิดหน้าเขียนจดหมายโดยมีรายชื่อผู้รับเป็นรายชื่อจากกลุ่มที่คุณเลือก

 

Related Articles