คู่มือการใช้งานอื่น ๆ

FileZilla version 3.10 ขึ้นไป เชื่อมต่อไม่ได้

ตัวโปรแกรม FileZilla ตั้งแต่เวอร์ชั่น 3.10.0 ขึ้นไป ได้มีการบังคับให้ใช้การเชื่อมต่อ FTPS
เมื่อมีการเชื่อมต่อผ่าน Quickconnect จะทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ (ในกรณีที่ server ไม่มีการรองรับ FTPS)
หรือสามารถ download โปรแกรม Filezilla เวอร์ชั่นเก่าได้ที่นี่ (ติดตั้งแล้วไม่ต้องทำการ update)

วิธีการ Connect Filezilla เวอร์ชั่นใหม่จะมีดังนี้

  1. เข้าใช้งานโปรแกรม FileZilla คลิกที่เมนู File เลือก Site Manager
  2. คลิกเลือกหัวข้อ New Site
  3. ระบุ IP หรือชื่อโดเมน ลงในช่องของ Hostname
  4. ระบุพอร์ตที่ใช้ connect (Default 21)
  5. Protocol เลือกเป็น FTP – File Transfer Protocol
  6. Encryption เลือกเป็น Use plain FTP หรือ Only use plain FTP
  7. Logion Type เลือกเป็น Normal
  8. ระบุ Username และ Password
  9. Connect Site

 

Related Articles