คู่มือการใช้งาน Cloud Hosting Linux

Hosting | เข้า Directadmin ทำอย่างไร | wordpress | joomla |

Directadmin เป็นระบบการจัดการ Hosting เพื่อใช้สำหรับ การสร้างตัวร่วมใช้งาน เช่น Email Account, Mail Forward, Domain, Mysql, PHP Select, SSL Let’sencrypt, ติดตั้งเว็บ wordpress joomla โดยเข้า Directadmin Control Panel

1. เปิด Browser IE หรือ Google Chrome

2. พิมพ์ URL ตามที่เราได้ส่งให้ เช่น https://119.59.120.59:2222/ หรือ http://www.ชื่อโดเมน.com:2222

3. ใส่ Login และ Password ตามที่ได้รับ

หากท่านไม่ได้รับข้อมูลการใช้งาน Hosting โปรดแจ้งกลับทาง E-mail support@hostingdynamo.com

Related Articles