คู่มือการใช้งาน Cloud Hosting Linux

วิธี Set SSL บน DirectAdmin ทำอย่างไร

1.login เข้า DirectAdmin โดยการเข้าผ่าน port : 2222

เช่น 119.59.xxx.xxx:2222 หรือ ชื่อโดเมน:2222

2.เลือก Domain Setup ที่แทบเมนูและเลือกโดเมนที่ต้องการ

3.เลือก Secure SSL > (Save) > Use a symbolic link from private_html to public_html – allows for same data in http and https > (Save)

4. ออกมาหน้า home และเข้าเมนู Email Account เพื่อสร้าง Email admin@ชื่อโดเมนเนม

 

5. เลือกเมนู SSL Certificates

6.เลือกให้เป็น Free & automatic certificate from Let’s Encrypt แล้ว save (ในช่อง E-Mail แนะนำให้ใส่เป็น admin@ชื่อโดเมน)

Related Articles