คู่มือการใช้งาน Cloud Hosting Linux

ใช้งาน FTP Management เพื่อสร้าง FTP Account | Hosting | Directadmin ทำอย่างไร

FTP คือ เส้นทางในการเอาไฟล์และโฟลเดอร์เว็บ ขึ้นยัง hosting ปกติแล้วจะมี login หลักไว้ใช้งานและสามารถสร้างเพิ่มไว้ให้ทีมงานหรือผู้ใช้งาน webmaster  เข้ามาบริหารจัดการเว็บได้ โดยสามารถจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้

การสร้าง FTP Account เพิ่ม

1. Login เข้า Control panel Directadmin

2. กดเมนู FTP Management

3. กดเมนู Create FTP account

4. สร้าง User และกำหนดสิทธิ์

FTP Username:

Enter Password:

Re-Enter Password:

กำหนด Path การเข้าถึง Folder

Custom: /home/user/domains/ชื่อโดเมน/public_html/

หากจะ Set ให้มีสิทธิ์ เฉพาะ Folder ให้ใส่ชื่อ Folder ที่ต้องการต่อท้าย /public_html

Related Articles